AKTIV NETTBRUKER ?    

-  her kan du se litt om muligheter for deg, din gruppe eller klubb:  

Fra oss kan du nå få e-postadresse med <ditt.navn>@  en av disse adressene!   Det vil selvfølgelig være muligheter for å få flere mailadresser - for eksempel til ditt lag eller klubb. 

Pris kr 19,- pr. måned årlig fakturert på forskudd

Nettpresentasjon:

Lag, foreninger, trekkspillklubber, eller privatpersoner  - kan nå få en unik mulighet til å markedsføre seg eller informere om aktiviteter på et sted der andre lett vil finne informasjonen!    Vi ønsker å  bygge et nettsted som vil være knutepunktet for alle trekkspillere og andre spelemenn på nettet.   I stedet for at du selv må søke vidt og bredt helt tilfeldig på internett, vil vi forsøke å samle trådene til likt og ulikt, til inspirasjon og kontakt mellom alle som har interesse for musikk og dans der trekkspillet er med.

Vi har unik kompetanse innenfor etablering og drift av selskaper, jus, økonomi og regnskap, og vi kan bistå dersom noen ønsker å benytte nettet til å ta spranget til å etablere egne foretak for eksempel innen musikk. Vi besitter også kompetanse på å sette opp nettsider og håndtering av e-post. Vi  kan for en rimelig kostnad etter nærmere avtale hjelpe til med å  sette opp en enkel hjemmeside med e-postlinker for deg som heller føler for å bruke fritiden til å spille musikk enn til å plundre med "data".

Kontaktinformasjon finner du her: Trollhaugen

Et eksempel:   GAMLE AKER SPELEMANNSLAG