Spørrespråk for søk på trekkspill.no

Ved hjelp av tekstsøkemotoren kan spørringer lages av vilkårlige boolske uttrykk som inneholder nøkkelordene AND, OR og NOT, og som er omsluttet av parenteser. Eksempel:

trekkspill torader
finner dokumenter som inneholder "trekkspill" eller "torader"

trekkspill OR torader
samme som ovenfor

trekkspill AND torader
finner dokumenter som inneholder både "trekkspill" og "torader"

trekkspill NOT torader
finner dokumenter som inneholder "trekkspill" men ikke "torader"

(torader NOT trekkspill) AND Serenellini
finner dokumenter som inneholder "Serenellini" pluss "torader" men ikke "trekkspill"

3kk*
søker etter dokumenter som inneholder ord som begynner med "3kk"

Tilbake til søkesiden