Ref Fjell-Ljom 20. september 2002  http://www.fjell-ljom.no/?vis_artikkel=true&id=482

 

Ordenes og musikkens bergsmeder

100 års markeringen av Johan Falkbergets forfatterskap sist helg, ble ikke bare en verdig markering av verket til Dikteren fra Ratvolden, men like meget en hyllest til en annen av fjellets kunstnere; Sven Nyhus.

Kansellisjef Egil Vindorum fester Den Kgl. Sankt Olavs Orden på Sven Nyhus.


For lørdagens kulturaften i Falkbergetsalen i Storstuggu ble en todelt begivenhet der ordets bergsmed og fjellets musikkmester ble hyllet i hver sin avdeling.
Kvelden ble åpnet av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland som karakteriserte Johan Falkberget som en forfatter med stor spennvidde. Han ga også leserne et innblikk i et samfunn de fleste av oss kjente lite til, sa statsråden.
En av dem som var med på 50 års jubileet for Falkbergets dikting, på Kongens i 1952, var Rune Gerhardsen da han som seks-åring var med far sin på festmiddagen der. Nå var han selv festtaler og sa at noe av det viktigste ved Falkberger for ham, var hans skildringer av arbeidet, menneskene som utførte det og livet de levde her oppe på fjellet. Røros hadde ikke vært Røros uten Falkberget, sa Gerhardsen i en tale som var en velformulert og sterk hyllest til forfatteren som levde etter sine egne ord: “Det oppreiste sinn står i lodd- snorens tegn”.
Et slikt sinn hadde også Falkbergets største heltinne, An-Magritt, den sterke jenta som Elisabeth Matheson ga en sterk tolkning av da hun leste fra Nattens Brød, An-Magritt. Hun tolket teksten på en måte som den bortimot fullsatte salen sent vil glemme, de både grøsset og gråt.
Denne første avdelingen ble ellers preget av Bergstadkoret under sin dirigent Svend Arne Sørum, som fremførte flere sanger på velklingende måte. Et høydepunk her var Håkon Sollis “Gruvklokka” med musikk av K.E.S. Lund og som ble uroppført under 50 års festen på Kongens. Olav Nyhus var solist og Ingfrid Nyhus akkompagnerte på klaver. Et velspilt utdrag fra Bør Børson med Unni Garnes og Terje Sundt var med og viste spennvidden i Falkbergets litterære verden.
Glåmos spellmannslag var naturligvis med under hele kvelden og imponerte med godt samspill i flere leker.
Siste del av kulturkvelden var så viet Sven Nyhus. Høydepunktet her var naturligvis overrekkelsen av Den Kgl. Norske St. Olavs Orden for hans innsats som musiker, samler, formidler og pedagog. Overrekkelsen var ved kansellisjef Egil Vindorum som roste hans virksomhet gjennom et langt liv som musiker.
Det vanket også rosende ord og blomster fra fylksmann Kåre Gjønnes og orfører John Helge Andersen. Bergstadkoret fremførte kommandørens egen “Bergrosa”. Elisabeth Matheson leste “Fjellets felspillere” av Johan Falkberget, og fjellets felespiller fremfor noen, Sven Nyhus, viste noe av det han kan, både alene, sammen med dattera Åshild og naturligvis i samspill med Glåmos Spellmannslag. Takket gjorde han også, ikke minst Hans Majestet Kongen som hadde utnevnt han til kommandør. Nyhus var også svært glad for at han kunne dele denne gleden med Rørossamfunnet som slik kunne få sin del av æren, samtidig som Nyhus understreket at dette også var en utmerkelse til folkemusikken her i landet.