Ref Levanger-Avisa 5. mar 2003  http://www.levangeravisa.no/nyheter/article.jhtml?articleID=412777

 

 

Kongens sølv til Petter Andreas Røstad

Musiker og bonde Petter Andreas Røstad ble fredag tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

 

Hedersbevisningen ble overrakt av fylkesmann Inger Lise Gjørv ved en tilstelning på Backlund Hotell i Levanger.
- Nå er det slik, at Kongen begrunner aldri sine utmerkelser. Og man diskuterer heller aldri med Kongen. Men, jeg har likevel en innsikt i den vurderingen som er gjort, og jeg tror Kongen, i likhet med fylkesmannen, alltid synes det er stas når fortjenestmedaljen tildeles noen som har jobbet med kultur. Jeg tror spesielt det er ditt liv i musikkens tjeneste som gjør at du er denne hederen til del, innledet Gjørv. Hun pekte særskilt på tre forhold som har preget Petter Andreas Røstad sitt virke. Han har samlet musikk, han har formidlet musikk og han har lært opp andre innen det vi forbinder med tradisjonsmusikk. Ikke minst er dette viktig i en tid hvor floraen av musikk blir stadig større.
- Du har gjort og gjør et uhyre viktig arbeid for å ta vare på tradisjonsmusikken, og sørge for at den lever videre, poengterte fylkesmannen, og la til at Petter Andreas Røstad bokstavlig talt har alet opp en ny gammeldansmusikk-generasjon. Og gratulantene sto i kø. Kommune- og fylkeskommunens representanter ville gjerne skryte av musikeren fra Levanger. Det gjaldt naturligvis også slekt og venner. Til sammen overvar over femti gjester utdelingen av hedersbevisningen. Her var det mellom alle talene duket for mange kunstneriske innslag. Og naturligvis: God gammeldansmusikk ble det. Det sørget blant andre Petter Andreas Røstad for.